Verzuimbegeleiding

Vooruit! Reïntegratie & Verzuim neemt als casemanager de coördinatie op zich tijdens het ziektetraject. Hierbij wordt geschakeld tussen werkgever, de afwezige medewerker(s), arbodienst en verzekeraars. Er wordt rekening gehouden met alle verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter. Daarnaast wordt een tijd gerelateerd plan van aanpak gemaakt.

Binnen verzuimbegeleiding maakt Vooruit! Reïntegratie & Verzuim gebruik van no-risk polissen en subsidie- en vangnetmogelijkheden, Verder wordt er advies uitgebracht om tijdige en doeltreffende interventies in te zetten bij het re-integreren van werknemers. 

Tenslotte worden werkgever en werknemer geïnformeerd over de financiële gevolgen van een eventuele instroom in de WIA.


Coaching

Birgit Tieman

Vooruit! Reïntegratie & Verzuim begeleidt leidinggevenden en managers op het gebied van verzuimvraagstukken via individuele coaching of coaching gesprekken in groepsverband. 

Leidinggevenden met arbeidsongeschikte medewerkers onder hun hoede, leren door coaching van Vooruit! Reïntegratie & Verzuim hoe het proces eruitziet, wat hun rol is als leidinggevenden én er worden handvatten aangereikt hoe om te gaan met verzuim. Dit geeft leidinggevenden duidelijkheid over hun plaats in het verzuimtraject.

Ook voor individuele coaching voor de medewerker geeft Vooruit! Reïntegratie & Verzuim handvatten hoe om te gaan met de beperkingen die de medewerker ervaart tijdens en na ziekte. 

Dossieranalyse

Liggen er langdurige dossiers en twijfelt u of u alle mogelijkheden heeft benut om een snelle integratie te bevorderen, of weet u niet zeker of u voldoet aan de richtlijnen die gelden vanuit de Wet verbetering poortwachter? Vooruit! Reïntegratie & Verzuim komt ook in actie bij een dossieranalyse voor bestaande verzuimdossiers en let hierbij op eventuele sancties en aansprakelijkheidsrisico’s. U ontvangt altijd een plan van aanpak voor beoordeelde dossiers.

Deze site maakt gebruik van cookies. Lees meer in de privacy verklaring